Brněnské 2K
31
- May
2018
Posted By : sander
Brněnské 2K

Scroll down for English version

Contents

Jsi nejrychlejší veslař na Brněnské přehradě?

1. edice virtuálního závodu na přehradě

Od: 1 června

Do: 21 července

Typ lodi: všechny (1x, 2x, 2-, 4x, 8+)

Vzdálenost: 2000m

Start: Start 2000m dráhy

Cíl: u Sirky

Pro nejrychlejší čas v každé kategorii (lod-ženy/muži-věk) mám pěknou cenu!

(Musí být minimálně jeden soupeř. Minimalní věk 16 let.)

Co je to virtualní závod?

Virtuální závod meří tvůj čas pomocí GPS dat. Nepotřebujeme startery anebo rozhodčí v cíli. Můžeš používat každý přístroj který má GPS (SpeedCoach GPS, hodinky Garmin, Polar, anebo chytrý mobil s aplikací CrewNerd anebo BoatCoach anebo Runkeeper).

Jak se přihlásím?

 1. Vytvoř si účet na rowsandall.com (zadarmo)
 2. Klikni na odkaz “Racing” a zaregistruj si pro závod “Brněnské 2K
 3. Vezmi lod´ a startuj měření GPS u mola
 4. Zajed´ úžasně rychlý dvoukilák v dráze
 5. Na konci jizdy zastav GPS
 6. Upload/Import” svoje GPS data na rowsandall.com (tím vytvoříš „workout“). Pokud jsi nejel na skifu, budeš si ještě muset vybrat spravnou disciplínu.
 7. Klikni na Racing a přidej svůj výsledek. Rowsandall.com ti automaticky spočítá čas přes 1900 m
 8. Sleduj jak rychle jeli tvoji soupeři
 9. Myslíš že můžeš zajet ještě rychlejší čas? Krok 3 můžeš opakovat kolikrát chceš.

Pár poznámek

 1. Jedeme podle pravidla Fair Play. Nejed´ to na motoráku. Vyplň disciplínu správně
 2. Není to oficiální závod. Nemáme záchranáře ani rozhodčí. Nedělej hlouposti. Hlídej ostatní provoz na přehradě. Otáčej se. Jak při běžném treninku.

Otázky?

Zeptej se Sandera na ČVK Brno, anebo pošli mail na info@rowsandall.com

Používám Polar Flow

Klikni tady pro návod jak exportovat do formátu TCX který můžete nahrát na rowsandall.com.

Jiné Formáty

Podporujeme následující platformy:

 1. Strava
 2. SportTracks
 3. Runkeeper
 4. MapMyFitness
 5. Aplikace CrewNerd, BoatCoach
 6. CoxMate
 7. SpeedCoach GPS a SpeedCoach GPS 2
 8. Formát TCX a FIT

Are you the fastest rower in Brno?

First Edition of the Virtual 2k Race on the Brno Reservoir

From: June 1

To: July 21

Boat type: all(1x, 2x, 2-, 4x, 8+)

Distance: 2000m

Start: Start of the 2000m course

Finish: “u Sirky” – finish of the 2000m course

There will be a nice prize for the fastest time in each boat/gender/age category!

(To win a prize, you need to beat at least one competitor in the same category. Minimal age to participate is 16 years.)

What is a Virtual Race

A virtual race measures your time using GPS data. We don’t need starters or referees. You can use any device that is capable of measuring time and GPS position (SpeedCoach GPS, Garmin or Polar watch, or a smartphone with the CrewNerd or BoatCoach app, or using Runkeeper on your phone).

How to register?

 1. Create an account on rowsandall.com (this is free)
 2. Click on the “Racing” link and register for “Brněnské 2K
 3. Take a boat and start the GPS measuring at the dock
 4. Row an incredibly fast time over the 2000m course
 5. Stop measuring GPS at the end of your row
 6. Upload or Import your GPS data to rowsandall.com (this creates a “workout”). If you didn’t race in a single, you will have to correct the boat type on the workout you created.
 7. Click on “Racing” on rowsandall.com and add your result. Rowsandall.com will automatically calculate your time over the course.
 8. Go back to rowsandall.com regularly to check out on your competitors
 9. Do you feel you can improve your time? You can repeat the above steps as many times as you wish.

A couple of notes

 1. This works if people are honest. Don’t do the course in a launch. Fill out your true boat type.
 2. Obviously, this is not a “real” race.  There are no officials, referees or safety launches.  Don’t do anything stupid. Respect traffic rules and watch out for other traffic, just as in a regular training session.

Questions?

Ask Sander at ČVK Brno, or send an email to  info@rowsandall.com